24 Mayıs 2010 Pazartesi

Emek Sineması Mücadelesi'nde İlk Başarı !!!

Yılmadan, Sonuna kadar...,İnanç !!!
Yılmadan, Sonuna kadar...Mücadele !!!

Mart Ayı'ndan beri Festival'de Emek Sineması'na yer verilmeyişinin, Emek Sineması'nın kapatılması ve yıkılması ile ilgili kararın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayından geçtiğinin duyulması ile başlayan mücadelemiz bugün aldığımız güzel haberle ilk çiçeğini açtı...

Başta Facebook da bir platform ve www.emeksinemasiniyasatalim.org adlı web sitesiyle bu konunun bir çok insana duyurulması için inançla, yılmadan mücadele eden,
Sn.Mehmet Kurtkaya olmak üzere, imzaları, Festival'de alkışları, ve herkese duyurulması için verdikleri desteklerle katkıda bulunan binlerce sinemasever için bir başarının ilk adımı.

Müjde, ''Tarihi Emek Sineması''nın yıkılmasına karşı olan, biz İstanbul'u, İstanbul'un tarihi dokusunu önemseyen, seven Sinemaseverler olarak başlattığımız İmza Kampanyası ile katkıda bulunduğumuz bu süreç için, başından beri konuyu yargıya götüren Mimarlar Odası'nın bugünkü Basın Açıklaması ile geldi.

Bu açıklama, hiç kaybetmediğimiz inançımız ve yılmadan sonuna kadar götüreceğimiz mücadelemizde yüreğimizi çoşkuyla doldurdu.

Ama evet bu bir başlangıç...
Yola ilk çıktığımız günkü gibi heyecan ve istekle devam etmeliyiz.
Sonuna kadar !
Emek Sineması bir Sinema Merkezi haline gelene kadar !Basın Açıklaması;
Emek Sinemasının yıkımını öngören projeyi onaylayan kurul kararına açmış olduğumuz davada İstanbul 9. İdare Mahkemesi 12.05.2010 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.Sinema kenti Beyoğlu'nda bir bir yok edilen sinemalar arasına katılmak istenen Emek Sineması Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Yenileme Kurulu'nun 17.09.2009 gün ve 954 sayılı ve 09.10.2009 gün ve 973 sayılı kararı ve eki avan projelerin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulası istemli açtığımız davada T.C. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, 2010/448 ESAS no.lu kararında " Dava konusu işlem, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceğinden, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 Sayılı Yasanın 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, 12/05/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi." demektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi

Ben bu ilk başarımız için, katkıda bulunan herkesi tebrik ediyor ve ALKIŞLIYORUM !

Gülbin Tatlıağız.


1 yorum:

  1. Gülbincim, sana ve bloguna TATLI bir ikramımız var, tadını merak edersen blogumuza bekleriiz :o)

    YanıtlaSil